Mitä on eettinen mainonta ja miksi sillä on merkitystä?

Heart by congerdesign at Pixabay

Usein sanotaan, että mainonnan tarkoitus on luoda tarpeita ja toiveita. Luulen, että juuri tämän vuoksi saan joskus outoja katseita, kun kerron yritykseni olevan mainostoimisto (osittain siksi, että se on sitä, ja osittain siksi, että on liian outoa sanoa, että "yritykseni pyrkii olemaan pienyrittäjän paras markkinointikaveri"), kun puhun sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä, permakulttuurista ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta – sellaisten ihmisten kuin minä itsekin olen.

Jopa mainosalalla itsellään tuntuu kuvittelevan, että sellainen mainonta, jossa keskitytään vain kertomaan potentiaalisille asiakkaille mainostajan tuotteista ja palveluista ja siitä, miten ne voivat auttaa asiakkaita heidän nykyisissä ongelmissaan, toiveissaan ja tarpeissaan, olisi jotenkin vanhanaikaista.

Se on mielestäni täyttä höpönlöpöä. Uskon vahvasti, että maailmassa, joka on täynnä on massiivista ylikulutusta, huonosta itsetunnosta ja vertailemisesta johtuvia mielenterveysongelmia sekä holtitonta piittaamattomuutta maapallon ekologisesta kantokyvystä, meidän on muutettava näitä haitallisia uskomuksia - ja muutettava niitä nopeasti.

Mainonta voi olla vastuullista

Nykymaailmassa on tärkeämpää kuin koskaan, että yritykset ovat tietoisia mainontakäytännöistään. Kuluttajat itse ovat yhä tietoisempia mainonnan vallasta ja manipulointimahdollisuuksista, joten on tärkeää, että yritykset ryhtyvät toimiin varmistaakseen, että niiden mainonta on eettistä ja vastuullista - ja että meidän kaltaisemme mainostoimistot auttavat niitä tässä.

Eettisen mainonnan tavoitteena on antaa asiakkaille täsmällistä tietoa tuotteista ja palveluista rehellisesti ja avoimesti. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että vältetään harhaanjohtavia tai manipuloivia taktiikoita, kuten väärien tai liioiteltujen väitteiden esittämistä. Se tarkoittaa myös sitä, että mietitään, miten mainonta voi vaikuttaa haavoittuviin kohderyhmiin, kuten lapsiin, ja vältetään kaikkia mahdollisesti haitallisia taktiikoita.

Vältä haittaa mutta ennen kaikkea tee hyvää

Eettisessä mainonnassa on kyse paljon muustakin kuin vain negatiivisten käytäntöjen välttämisestä - kyse on myös positiivisen puolen aktiivisesta edistämisestä. Mitä asiakkaidesi ongelmia yrityksesi voi ratkaista? Kerro siitä! Eettinen mainonta on pohjimmiltaan toisten auttamista - ei temppuja, liioittelua tai valheellisia väitteitä, joita huono mainonta joskus on.

Yritykset voivat myös käyttää mainontaansa ei korostamaan sosiaalisen vastuun, kestävän kehityksen ja muiden niille ja niiden asiakkaille tärkeiden arvojen merkitystä. Näin toimimalla - rehellisesti, ei viherpesemällä mitään - rakennetaan luottamusta ja luodaan samalla myös parempaa maailmaa meille kaikille.

Eettisten toimintatapojen omaksumisen lisäksi erityisesti pienten yritysten on myös pyrittävä tekemään mainonnastaan mahdollisimman tehokasta. Tämä tarkoittaa sitä, että on keskityttävä tarpeiden täyttämiseen tarpeiden luomisen sijaan. Mainonta on suunniteltava vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin sen sijaan, että yritetään luoda uusia tarpeita, jotka johtavat pahimmillaan tyytymättömyyteen ja ylikulutukseen.

Arvopohjaista mainontaa oikean kumppanin kanssa

Chase & Snow'n tavoitteena on auttaa pieniä yrityksiä menestymään markkinoinnissaan nykypäivän kovassa kilpailussa. Maailmassa on nykyään yrityksiä, jotka ovat suurempia kuin jotkut maat, ja niiden markkinointibudjetit ovat suuremmat kuin kaikkien meidän asiakkaidemme yhteenlasketut liikevaihdot yhteensä. Miten pienyritys voi edes kilpailla tällaisten jättiläisten kanssa?

Me uskomme: olemalla fiksu, suunnittelemalla hyvin - ja toteuttamalla hyvin. Siksi olemme erikoistuneet tuottamaan maksimaalista arvoa ja vaikuttavuutta mahdollisimman pienin kustannuksin kaikessa, mitä teemme, tavalla, joka on oikeudenmukainen asiakkaidemme, heidän asiakkaidensa ja meidän itsemmekin kannalta.

Pitkällä aikavälillä uskon, että eettinen mainonta on tapa, jolla pienet yritykset voivat menestyä markkinoilla. Asiakkaat eivät ole tyhmiä - he näkevät viherpesun ja tyhjien väitteiden läpi, mitä jotkut yritykset yrittävät syöttää meille. Toimimalla eettisesti ja kertomalla siitä eettisten mainontakäytäntöjen avulla yritykset voivat paitsi voittaa asiakkaidensa luottamuksen ja luoda itselleen vahvan tulopohjan, myös auttaa tekemään maailmasta paremman paikan.

Jos kaipaat ideoita eettiseen ja tehokkaaseen mainontaan tai laajempaa eettisen markkinoinnin konsultointia, ota meihin yhteyttä! Juuri siinä me voimme auttaa sinua.

Tekstin kirjoitti Lumia