Tietosuojaseloste ja evästekäytäntö

Tietosuojaseloste – Chase & Snow Oy 24.05.2018

Tämä on yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Chase & Snow Oy:n asiakkaille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 12 ja 13 artikla)

1. Rekisterinpitäjä

Chase & Snow Oy

Yhteystiedot:
Kuisemantie 150
36660 Laitikkala

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Chase & Snow Oy / Lumia Huhdanpää-Jais
040 3614 795
lumia [at] chaseandsnow.com

2. Rekisteröidyt

Chase & Snow voi käsitellä potentiaalisten asiakkaidensa ja nykyisten / menneiden asiakkaidensa tietoja.

Chase & Snow voi käsitellä omien ja asiakkaillensa tekemien verkkosivujen kävijöiden IP-osoitteita.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (asiakkaan yhteydenotto esim. verkkosivujen kautta)
 • Henkilötietojen käsittelyyn on lakisääteinen velvoite
 • Henkilötietojen käsittelyyn on oikeutettu etu.

IP-osoitteiden rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään sopimuksen perusteella (palvelua asiakkaalle ei voida tuottaa ilman tietojen keräämistä)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

IP-osoitteiden rekisteritietoja käsitellään vain

 • toiminnallisuuden varmistamiseen ja ongelmanratkaisuun verkkosivuilla (verkkosivun toiminnalliset häiriöt, sivuston kaappausyritysten tutkinta)

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • asema yrityksessä
 • yrityksen tiedot
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero sekä

Asiakastiedot kuten

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • tiedot tarjotuista palveluista, joita ei ostettu
 • laskutustiedot.

IP-osoitteiden rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

 • sivustolla vierailevan IP-osoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Kuisemantie 150, 36660 Laitikkala

Tarkastusoikeus: rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto: rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen: jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • (potentiaaliselta) asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • (potentiaaliselta) asiakkaalta itseltään muun yhteydenoton kautta (puhelimitse, sähköpostitse)

IP-tiedot saadaan kunkin verkkosivun kautta ja ne tallentuvat automaattisesti palvelimen ns. logfileen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Chase & Snow Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja kummastakin rekisteristä käsitellään / säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai oletetaan jatkuvan elleivät lainsäädäntö tai muut velvoitteet muuta vaadi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Chase & Snow Oy:n työntekijät.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sekä suojataan asiattomien pääsyltä ja käsittelyltä. Asiakarekisteri sekä sen varmuuskopiot sijaitsevat Chase & Snow Oy:n hallinnoimalla tallennusvälineellä. Se sijaitsee lukituissa tiloissa ja on suojattu henkilökohtaisin kirjautumistiedoin ja salasanoin.

Verkkosivusto chaseandsnow.com sijaitsee Chase & Snow Oy:n hallinnoimalla palvelimella EU:n alueella, samoin kuin asiakkaillemme tuottamat ja Chase & Snown hallinnoimat verkkosivut. Palvelinpalveluntuottaja on huolehtii palvelimen ja sen sisältämien tietojen turvallisuudesta huolellisesti ja EU:n säädöksiä noudattaen. Chaseandsnow.com on suojattu SSL-sertifikaatilla, joka pitää huolen siitä, että koko sivuston käyttäminen ja tietojen antaminen sitä kautta on turvallista.

Evästekäytäntö

Chaseandsnow.com käyttää evästeitä. Tietoa käytetään kävijätilastojen seuraamiseksi ja sivun parantamiseksi.

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka sivustolla vierailevan Internet-selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla.

Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista.

Verkkosivustolla on käytössä Matomo-kävijäseurantaohjelma. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei pyritä eikä voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön. Näitä tietoja pääsevät katselemaan sivun omistajan Chase & Snow Oy:n palveluksessa olevat valtuutetut henkilöt. Voit poistaa seurannan käytöstä selaimesi Do Not Track -toimintoa käyttämällä.

Sivustolla saattaa olla toisinaan käytössä myös eri palveluiden (esim. Facebook, Google reCaptcha) käyttämiä evästeitä, jotka saattavat tallentaa palvelukohtaisia evästeitä. Kyseisillä yhteisöpalveluilla on olemassa ovat selosteensa heidän käyttämistään evästeistä.

Logitiedostot

Palvelin, jolla sivusto sijaitsee, kerää käyttäjästä tietoja, jotta sivusto voidaan näyttää. Tietoihin kuuluu myös henkilötietoihin luettava IP-osoite. Käyttämällä tätä sivua hyväksyt IP-osoitteesi tallentamisen palvelimelle. Tietoa käytetään vain sivuston toiminnallisuuden ja turvallisuuden varmistamiseen ja ylläpitoon.